Effektive møder og mødekultur bør være helt naturligt. De fleste medarbejdere og ledere skal leve op til en forventning om at være tilgængelig i løbet af en arbejdsdag. Oplevelsen hos rigtig mange er det stik modsatte. De er ikke tilgængelige og deres kolleger er...