Samarbejdspartnere

Vores strategiske samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere bidrager til at give vores kunder de rette kurser og rådgivning. De senere år har vores kunder spurgt om vi kan hjælpe med flere kurser og rådgivningen indenfor effektivitet og optimering. Og som en service til vores kunder har vi valgt at indgå strategiske partnerskaber med andre konsulenthuse der tilbyder relevante kurser og ydelser der ‘rimer’ på effektivitet og optimering. Vi garanterer vores kunder at de samarbejdspartnere vi anvender er specialister og har dokumenteret erfaring og kan skabe den lovede værdi.

AMU kurser og Akademiuddannelse

Indenfor kurser og kompetenceudvikling er både AMU kurser og akademifag et værdifuldt tilbud. Der er ofte tale om kurser der kan modtage tilskud i form af VEU eller SVU som gør netto prisen særdeles attraktiv. Vi har derfor indgået samarbejde med Roskilde Handelsskole omkring AMU kurser udvalgte Akademiuddannelse samt Connection Management omkring akademifag. Det giver vores kunder et bredt udvalg af kurser og fag som kan medvirke til at løfte kompetenceniveauet og på sigt skaber øget værdi i organisationen.

Salgstræning og optimering

Siden 2016 har vi samarbejdet med Blachman som er specialister indenfor salgstræning og salgsoptimering. Blachman kan med kost-effektive kurser og træningsforløb skaber øget vækst på meget kort tid. Blachman er et af de førende konsulenthuse indenfor salgstræning og salgsoptimering.

Virtuel assistent

En af de mest effektive metoder til at frigøre tid og effektivisere sin forretning er ved at delegere opgaver. Og hvis der ikke er ressourcer nok internt er en virtuel assistent en effektiv løsning. Derfor tilbyder vi vores mindre og mellemstore kunder adgang til Adminhelp.dk som har specialiseret sig i at bidrage med løse en lang række opgaver så du kan frigøre tid til mere salg.

Optimering af Microsoft365

En stor del af vores kunder arbejder med Microsoft365 og har brug for hjælp til optimering eller effektivisering af deres løsning. Derfor har vi indgået partnerskab med A-One Solution som er specialister indenfor deres felt. A-one Solutions er certificeret Microsoft Guld Partner som sikrer at de altid har spidskompetencer til optimere og effektivisere jeres Microsoft365 løsning.

Best Practice Education

Historien om Best Practice Education

Best Practice Education blev i 2000 etableret af Finn Minet med udgangspunkt i den stigende implementering af IT systemer og deraf manglende kendskab til effektiv anvendelse. Det viste sig hurtigt at Finn havde set rigtigt og en lang række større danske virksomheder indgik aftaler med Best Practice Education omkring kompetenceudvikling indenfor effektiv anvendelse af IT. Igennem de næste 6 år havde Finn utrolig travlt og balancerede de mange roller fra undervisning til administration som det kræver når du driver en mindre selvstændig forretning.

Betydningen af en finanskrise

I 2006 valgte Ulrik at blive en del af Best Practice Education og han kom fra en rolle som KAM i privat virksomheder der solgte medico teknisk udstyr. Og de næste 2 år blev brugt på at fortsætte den store succes i forretningen og skabe relationen til endnu flere nye virksomheder som fik glæde af Best Practice Educations koncept. I efteråret 2008 kom finanskrisen og for som så mange andre var det et hårdt slag for Best Practice Education. Flere store virksomheder måtte øjeblikkeligt aflyse deres ordre og selvom ordre ikke kommer af sig selv var de næste cirka 3 år virkelig hårde. I perioden under finanskrisen forsøgte vi os med en lang række forskellige tiltag. Og allerede dengang udviklede vi et online kursus forløb selvom vores filosofi omkring træning bygger på 1:1 sparring og learning by doing gennem sidemandsoplæring. Men online delen kunne alligevel bidrage med en mindre omsætning og stadig give vores kunder værdi.

Heldigvis varer kriser ikke evigt

Omkring August 2011 begyndte kunne vi se stigende interesse og det resulterede i flere og flere ordre. Det var en stor lettelse at mærke et marked der begyndte at efterspørge vores koncept. Samtidig var det også rart at kunne tilbyde nye koncepter som vi havde brugt tiden underfinanskrisen til at udvikle. Det skulle vise sig at de næste 8 år blev særdeles travle og der skulle en nye krise til før end der kom opbremsning. To af lærdommene fra finanskrisen var 1) Sørg for at etabler likviditet til at modstå en længere krise og 2) Bidrag med værdi også selvom der opstår kriser i markedet. Grundlæggende så er den afgørende faktor for enhver virksomhed ‘Missing cash kills you’. Dvs. at hvis du mangler likviditet så kan du ikke fortsætte med din forretning. Det er rigtigt du ofte kan optage gæld i din virksomhed men det er en risikabel løsning for en mindre virksomhed. Derfor bør det altid være god forretningsdrift at du minimere dine omkostninger så der kan oparbejdes likviditet til dårlige perioder. Og hvis du har tid nok til at opbygge denne likviditet kan selv små beløb gøre en forskel på den lange bane.

Nye koncept og tilbud til vores kunder

Den anden lærdom fra finanskrisen var at udvikle og tilbyde vores kunder værdifulde koncepter selvom der er nedgang i markedet. Og i 2016 etablerede firmaet Blachman kompetencehus hvor Best Practice Education i fællesskab med 9 andre konsulentvirksomheder kunne tilbyde vores kunder en bredere pulje af koncepter. Dermed fik vores kunder bredere udvalg og Best Practice Education fik minimeret risikoen. Samtidig med kompetencehuset udviklede vi nye metoder til at levere vores koncept på. I 2016 gennemførte vi 1:1 sparringer med virksomheder i Norden og selvom mange ikke var klar fik vi afprøvet online workshops. Det skulle vise sig som værdifuld viden da Covid-19 sundhedskrisen opstod.

Tanken med at tilbyde flere koncepter og muligheder gennem samarbejdspartnere er fortsat og vil fortsætte. Det betyder, at vi igennem strategiske samarbejdsaftaler nu tilbyder kurser og rådgivning indenfor salgstræning, Micosoft365 optimering, Akademiuddannelse, AMU kurser, salgsoptimering, virtuel assistent m.fl.

Læs mere om vores kurser og ydelser her

 

Ulrik Minet

Den hurtigste vej til effektivitet

Tag nu den telefon

Hvis nu bare dine kolleger, samarbejdspartnere og kunder gad svare deres telefon når du ringede. Ja så ville mange opgaver tage væsentlig kortere tid end vi bruger i dag. For selvom teknologi har hjulpet os med at kunne kommunikere hurtigere så er en meget stor del af kommunikationen via mail og chat. Og hvis du tjekker dine chat/mail tråde vil du opleve der går lang tid fra du starter en dialog til den kan betragtes som afsluttet.

Den skriftlige kommunikation er virkelig ineffektiv

På den tid det tager dig at chatte frem og tilbage med end kollega kunne I have løst 5x flere opgaver hvis I bare have anvendt telefonen. Det behøver altså ikke være så svært men alligevel er det svært – Hvorfor ? Det skyldes vores fantastiske evne til at fylde vores kalender op med alle mulige aktiviteter og imellem alle de møder (for nogen under møderne) har vi en mail og chat tennis kamp. Det er tids og energi krævende og giver mulighed for mange fejl og mangler i opgaveløsningen.

Derfor foreslår jeg at du fremover gør følgende. Prioriter din kommunikation vha. WA – CA – ME – WR. Æren for denne enkle formel kan jeg ikke selv tage. For efterhånden mange år siden hørte jeg konceptet hos en rigtig god kunde/samarbejdspartner.

Forklaring af forkortelserne

 • WA står for Walk. Og det er noget vanskeligt pt. Men hvis du kan så gå hen til dine kolleger, batch  spørgsmål.
 • CA står for Call. Altså ring nu til din kollega hvis du har brug for at få afklaret en opgave, situation, spørgsmål eller lign. Hvis du har mange spørgsmål til samme kollega så batch dine spørgsmål til et opkald
 • ME står for Meet. Aftal et møde, altså hvor du booker det i kalenderen eller arrangerer det ad hoc
 • WR står for write. Brug det som dokumentation på jeres samtale og aftaler i stedet for som universal værktøjet.

 Jeg hørte at en tidligere tysk cheftræner i Brøndby sagde. Hvis du booker mig til  et møde er det fyringsgrund. Har du noget du vil have mit input til så kom forbi mit kontor eller ring.

Og pointen er jo god. Hvis du har noget der er vigtigt hvorfor booker du et møde eller sender en mail? Det må jo betyde at dine møder og mails ikke indeholder noget særlig vigtigt.

Effektiv kommunikation

Mødetyrani koster DYRT

Effektive møder og mødekultur bør være helt naturligt. De fleste medarbejdere og ledere skal leve op til en forventning om at være tilgængelig i løbet af en arbejdsdag. Oplevelsen hos rigtig mange er det stik modsatte. De er ikke tilgængelige og deres kolleger er heller ikke. Men hvorfor er det et problem? En organisation lever af at medarbejdere og ledere skaber værdi sammen og kan løse problemstillinger i samspil – og ikke kun mødes og snakke status i endeløse møderække. Organisationer skaber værdi når medarbejdere og ledere skaber interaktioner imellem møderne og værdi opstår når de løser opgaver/aktiviteter som deres kunder efterspørger.

Men som situationen er lige nu er mange medarbejdere og lederes kalender fyldt op med møde efter møde. Der er ikke engang tid til at forberede mødet eller udføre aktionerne der udspringer af mødet.

 

Covid-19 har medvirket til endnu flere møder

Selvom der bliver kæmpet med at udholde det meget hjemmearbejde så oplevede mange også at der er blevet frigjort værdifuld tid fordi der ikke længere var nogen nævneværdig transport til kontoret.

Desværre er denne ekstra tid ikke blevet udnyttet særligt effektivt til værdiskabelse. Fordi dagene er fyldt med møder begynder mødedagen blot 1-1,5 time før og slutter ligeledes senere. Så samlet er arbejdsdagen blevet væsentligt forlænget og i det tilfælde hvor det er flere møder bliver mængden af opgaver som skal løses om aftenen bare større og større.

Hvorfor er vi endt i et mødehelvede?

Som udgangspunkt er vi selv problemet og løsningen hvilket er positivt. For det betyder vi kan gøre noget ved problemet. Der er to primære årsager til at vi ender i et mødehelvede:

1) Kalender gennemsigtighed bliver misbrugt.

I teorien er det genialt at vi kan følge med i hinandens aftaler. Men i praksis har det en slagside. Når alle kan se alle aftaler i enhver kollegas kalender har jeg muligheden for at vurdere om mit møde er vigtigere end den aftale du har stående i din kalender. For jeg kan læse at det jo bare er en opgave du har afsat tid til. Og vi ved jo alle at møder er vigtigere end opgaver. Men sådan burde det ikke være. For selvom du kan se hvad jeg har aftalt med mig selv giver det dig ikke retten til at trumfe med et møde som i din verden er vigtigere. Og slet ikke hvis det er med kort varsel (f.eks. 1 uge). Du burde i stedet overveje om ikke du kunne løse opgaven (som du er ved at invitere til møde omkring) på en anden måde. Og så være i lidt bedre tid næste gang.

2) Ledelsen igangsætter alt for mange aktiviteter.

Når en ledelse kigger ned i organisationen vil de gerne se travlhed. Der skal være en summen lige som en bikube. For så sker der noget, vi rykker os og folk er aktive. Problemet er to ting. For det første er travlhed ikke lig mere værdi. For det andet afføder ethvert nyt projekt en lang række mødeaktiviteter nede i organisationen. Og når et nyt projekt søsættes bliver det sjældent anskueliggjort hvor meget tid det betyder for den enkelte medarbejder ift. antal møder. For et møde indeholder jo også forberedelse og opfølgning, se mulig løsning her.

Men det er yderst sjældent en ledelse har overblik over hvor meget tid der bruges i organisationen på de enkelte projekter og hvornår det er tid til at igangsætte nye projekter. Det er let nok at lave overblik over samtlige projekter der er i gang og hvilke afdelinger der er optaget af de projekter. Men grundlæggende bør samarbejdskulturen ændres. For det lader til at den eneste måde vi kan løse opgaver på er ved at lave mødeaftaler. Derfor bør der gøres op med måden vi samarbejder på og hvordan vi anvender møder som den eneste løsning.

Som leder skal du være opmærksom på følgende: Du bruger 6 måneder til at tænker over nyt projekt, dine medarbejdere får 6 uger til at løse projektet. Det burde være omvendt eller 6 måneder for begge parter. Det stiller omvendt store krav til din planlægning og personlige effektivitet. Læs tips og tricks til at blive mere effektiv her.

 

Hvordan løser du mødeudfordringen?

Løsningerne er simple.

 • Luk kalenderen. Ændre kalender indstillingerne så dine kolleger kun kan se om du er optaget eller ledig.
 • Deleger. Hvorfor skal du deltage i mødet. Kunne du ikke sende en medarbejder som efterfølgende kan give dig highlights fra mødet eller du kan læse beslutningsreferatet.
 • Afstem ethvert møde op imod din/jeres målsætning. Det kunne f.eks. være at mødet SKAL understøtte vækst eller kundetilfredshed før jeg vil acceptere det.
 • Afvis møder der ikke lever op til højt kvalitetsniveau. Hvis ikke mødet indeholder en agenda hvor din rolle er angivet og har et klart formål så bør du afslå mødet.
 • Afsat begrænset tid til møder. Tillad ikke at møder fylder mere end 2,5 til 3 timer pr. dag og gerne i blokke. Altså ikke spredt over dagen men f.eks. fra 10-12:30
 • Brug en virtuel assistent. Hvis du ikke kan gøre noget af ovenstående og fortsæt SKAL deltage i møderne så kan du delegere nogle af dine andre opgaver. Hvis du ikke har medarbejdere kan du anvende en virtuel assistent, læs mere om det her.

Kom i gang med at ændre vanen

Jeg er klar over det kan være vanskeligt at ændre en vane. Men prøv lige denne øvelse så vil du opdage hvor fjollet det egentlig er at lade være og det kan også give dig en mulig løsning på problemet.

Stil dig spørgsmål HVOFOR fem gange.

 1. Hvorfor er jeg ikke tilgængelig for mine kolleger?
  Fordi min kalender er fyldt med aftaler og møder
 2. Hvorfor ?
  Fordi jeg er med i mange projekter, aktiviteter og har travlt
 3. Hvorfor?
  Fordi jeg er flaskehals i organisationen
 4. Hvorfor?
  Fordi jeg har været ansat i mange år og kender alle vores kunder bedst
 5. Hvorfor?
  Fordi jeg ikke har været god nok til at delegere opgaver til mine nye kolleger

Her får du så også et løsningsforslag. Din opgave er nu at delegere og overdrage flere opgaver til dine kolleger.

Vil du have flere tips og tricks så skriv dig op til mit månedlige nyhedsbrev ‘Do It Now’

UA-8832114-1