TEAM SAMARBEJDE

Ønsker I at skabe bedre resultater med færre ressourcer?

Så læs videre og hør hvad vi kan hjælpe jer med

 

Hvorfor er effektivt team samarbejde vigtigt?

Et effektivt samarbejde i et team skaber grobund for at opnå resultater med færre ressourcer og på kortere tid. Når team samarbejdet er effektivt øges innovation og kreativitets kraften væsentligt.

Hvad påvirker team samarbejdet?

Der er mange faktorer der kan gøre team samarbejdet ineffktivt. Men nogle af de største problemer opstår når information ikke flyder gnidningsløst, når der ikke er transperans og synglighed om fremdrift samt hvem gør hvad. Når teamet ikke har spilleregler og en kultur som alle gør deres ypperste til at understøtte og når rammer og retning er uklare.

Hvem kan opnå udbytte

Konceptet henvender sig til teams der ønsker at sætte bedre team samarbejde på agendaen. Konceptet i team samarbejde fokuserer på hvordan samarbejdet og kommunikationen kan optimeres og understøttes med mindset, teknologi og nye adfærd.

 

Lederen

Medarbejderne

Teams

Team samarbejde

Skab effektivt team samarbejde

Et mere effektivt team samarbejde kræver at I som team kan blive enige om at arbejde på en ny måde. Hvis I ikke er 100 % enige vil en stor del af kurset bruges på at I bliver enige. Derfor er vores anbefaling at I har opnået enighed inden kurset igangsættes. I kurset arbejder I med:

 • At sætte rammer og retning
 • Afklaring af roller og forventninger
 • At skabe et transparent overblik og sikre fremdrift
 • Spilleregler ift. hvordan I samarbejder
 • Hvordan I effektivt samarbejder med interessenter

At ændre team samarbejde tager tid

Vær tålmodig når I ønsker at forbedre jeres team samarbejde. At ændre gamle rutiner og vaner tager tid. Det kan også skabe nye problemer i teamet hvis I ikke er helt enige i hvordan de nye måder at arbejde på skal være.

Populære kurser og koncepter

Personlig Effektivitet

Øg din personlige effektivitet og frigør tid og energi til dine kunder.

Microsoft365

Lær hvordan du kan anvende Microsoft365 programmer mere effektivt til at optimere dine arbejdsprocesser.

Effektive møder

Få konkrete tips til hvordan du kan forbedre jeres møde effektivitet og mødekultur.

3 ting du kan gøre for at forbedre Team Samarbejde

1. Skab en synlig og tydelige rolle og arbejdsfordeling. Det skaber store udfordringer når et team er usikre på hvem der løser hvad og hvorfor. Få derfor styr på det fra start.

Bed derfor hvert team medlem besvarer på følgende spørgsmål individuelt og bring svarene i spil på førstkommende team møde.

 • Hvad er min rolle i teamet ?
 • Hvilke projekter/aktiviteter/opgaver har jeg ansvar for
 • Hvem skaber jeg værdi for?

2. Etabler et synlig overblik over alle teamets opgaver. Og her er Excel ikke løsningen. Anvende OneNote, Sharepoint Lists eller Planner & To Do hvis du har Microsoft365 eller et helt fjerde værktøj. Det vigtigste er at følgende informationer og funktioner er mulige:

 • Nem opdatering af aktiviteter
 • Opdeling i kategorier/temaer
 • Delegering internt/eksternt i organisationen
 • Overblik på status på tværs af opgaver og team medlemmer

3. Aftal spilleregler internt i teamet samt i samarbejdet med øvrigte interne afdelinger eller kunder. Skab en fast tjeklist til hvordan I samarbejde med jeres kunder (interne/eksterne). Det er vigtigt at få afklaret målsætningen og formål med det projekt/aktivitet I skal i gang med. Og så er hele samarbejdsstrukturen virkelig vigtig. Især møder kan ‘spise’ meget af jeres tid og gøre jeres team samarbejde ineffektivt. Sørg derfor altid for at aftale mødefrekvens, længde, formål og udbytte af de enkelte møder. Og etabler en evalueringsstruktur så møder ikke får lov at gentage sig i en uendelighed men bliver taget op til revision hver tredje måned.

Få gratis vurdering (book møde) af om I kan forbedre jeres team samarbejde her

Hvad indebærer konceptet?

 

Form

I konceptet Team samarbejde gennemføres 3 online eller fysiske workshops over en 2 til 3 måneders periode. Hver workshop er 3,5 times varighed og der arbejdets praktisk med korte oplæg, individuelle og gruppe refleksioner og opgaver samt debat i plenum. Imellem hver enkelt workshop afholdes individuel sparring med hver enkelt medarbejder og leder. Her sættes fokus på hvad og hvordan man bidrager til at fastholde et forbedret team samarbejde.

i

Indhold

Indholdet i de 3 workshops handler om at ændre måden vi samarbejde på. Det vil sige at gå fra meget e-mail/chat baseret til mere opgave styret. Det betyder, at der arbejdes med mødekultur og -ledelse, feedback og delegering, kommunikation på skrift og tale samt anvendelse af enten Microsoft365 eller Google Suiten. Det handler om hvordan I kan anvende de rette redskaber til at optimere jeres team samarbejde og frigøre tid til flere opgaver eller mere kvalitet.

Udbytte

Når team samarbejdet er optimeret vil I opnå at bruge langt mindre tid på at løse de opgaver I skal. I vil mindske antallet af fejl og tilbageløb og tilfredsheden i teamet vil stige. Jeres interne og eksterne kunder vil opleve en endnu højere kvalitet i opgaveløsningen og alle i teamet vil have fuld transparens ift. opgaver, resurser og frister.

Ja tak! Jeg vil gerne høre mere om effektivisering, optimering og vækst.

Best Practice Education Aps

cvr. 26028469

tel. +45 4070 3035

um@bestpractice.dk

Tilmeld dig Do It Now - nyhedsbrevet der kun tager 5 min at læse. Og giver dig værdifuld viden hver måned i din Indbakke…

Tak for din tilmelding. Du skal lige bekræfte, før vi går i gang. Tjek din indbakke eller junk-folder for bekræftelses-mail.

Share This
UA-8832114-1