Effektfuld opgradering af din værktøjskasse

Forbedre jeres processer og spar tid

%

Hvad er minimum besparelsen ved procesoptimering generelt ?

Optimering af processer i dit team, afdeling eller organisation

Uanset om du er letøvet, øvet eller specialist indenfor procesoptimering, får du højt udbytte af vores træningsforløb. Vi tager afsæt i de konkrete opgaver, projekter og processer som du pt. arbejder med. Det betyder, at din træning bliver praktisk, målrettet og effektfuldt, og du vil hurtigt og effektivt kunne omsætte de nye værktøjer til værdi. For at sikre høj grad af anvendelse tilbyder vi 1:1 sparring og vejledning så du har mulighed for at få afklaret spørgsmål, misforståelser eller få flere vinkler på samme problemstilling. Vores træningsforløb er IKKE at sammenlignelige med traditionelle procesoptimerings kurser.

Målrettet sparring og træning på dine konkrete procesoptimerings projekter

Procesforståelse er vigtigt ved vurdering af opgave- og projektomfang. En projektleder skal også kunne danne sig overblik og få indsigt i den forretningsmæssige kontekst hvori en løsning skal implementeres. En projektleder vil derfor have stor gavn af selv at kunne beskrive såvel eksisterende som kommende processer, præcis ligesom en processpecialist.

Danske virksomheder er i dag hårdt presset på for høje omkostninger. Derfor er der stort fokus på kompetencer indenfor trimning (Lean) af virksomhedernes arbejdsprocesser. Kompetencer i procesoptimering er blevet attraktive på dagens arbejdsmarked.
Ydermere understøtter vores træningsforløb faktabaserede tilgang til ledelsesgrundlag, den trend der er for at virksomhedernes ledere i større grad end tidligere baserer deres beslutninger på målbare fakta, ikke ikke blot på mavefornemmelser.

3 tilgange til procesoptimering

 • Lean = Optimering af eksisterende processer og kulturforandring. Strategisk og kulturforandrende procesoptimering: Lean tankegang og de grundlæggende Lean redskaber og begreber
 • Optimering af eksisterende processer uden kulturforandring. Her-og-nu procesoptimering: En metode til her-og-nu procesoptimering til ”rå” procesoptimering uden de kulturforandrende elementer som er grundliggende i Lean paradigmet
 • Innovativ procesoptimering.

Hvad kan vi hjælpe med?

 • Påtage dig rollen som intern specialist i procesoptimering, eller Lean konsulent
 • Planlægge, gennemføre og afslutte en procesopgave på egen hånd
 • Metode og redskaber til hurtig afdækning af processer med fokus på kvantificering af tid og omkostninger
 • LEAN: De grundlæggende begreber og redskaber i Lean paradigmet
 • Metode til at foretage såvel lokale som bredere forbedringer af såvel dine interne som de kunderettede arbejdsprocesser
 • Enkel og effektiv værdivurdering af de enkelte aktiviteter i en proces; hvad skaber værdi, hvad skaber ikke værdi
 • Dokumentere omkostninger ved en proces
 • Du lære at udarbejde faktabaserede beslutningsoplæg
Share This
UA-8832114-1