Lær hvordan du kan øge din personlige effektivitet

Frigør 30 minutter per dag og øg din personlige effektivitet

Hvorfor Personlig Effektivitet?

Optimering af ressource & processer der skaber øget værdi

Et personlig effektivitets træningsforløb sikrer dig, dit team og din afdeling mindst 30 minutter frigjort per dag per videns arbejder. Det sker gennem indlæring af effektive arbejdsmetoder i kombination med optimal anvendelse af IT og forankrings teknikker. At arbejde smartere eller mere effektivt drejer sig om at skabe maksimal værditilvækst.  Det betyder, at både du og din afdeling fokuserer på de mest værdiskabende opgaver og får det maksimal ud af jeres tid, ressourcer og processer.

Et træningsforløb garanterer jer værditilvækst på mindst 73%

%

Målgruppe

Vores primære fokus er videns arbejdere i offentlige og private organisationer. Vi har i mere end 18 år trænet og rådgivet videns arbejder placeret i stort set alle brancher. Lige fra finans til fødevare og it til ingeniør branchen. Det giver os en stor ballast af viden og erfaring i hvilke teknikker og metoder der rent faktisk virker hos den enkelte videns arbejder. Vi bliver ofte anvendt når der er behov for at frigøre tid til nye projekter og opgaver, minimere stress, øge kvaliteten i arbejdsopgaverne eller helt enkelt løfte produktiviteten og effektiviteten. Se i hvor høj grad et personlig effektivitets forløb bidrager til løft.

 

Udbytte

Det primære udbytte er frigjort tid mellem 30 til 60 minutter per dag. Den frigjorte tid kommer fra:

 • Effektiv håndtering af din indbakke
 • Holdbare planlægningsteknikker
 • Metoder til at arbejde med realistisk prioritering
 • Styring og prioritering af dine opgaver
 • Øget kvalitet i opgaveløsning
 • Øget medarbejder- og kundetilfredshed
 • Kortere sags- og gennemløbstid
 • Mindre stress

Du får teknikker til

 • at tage kontrol over din indbakke
 • at rydde op i strukturen både lokalt/fælles arkiver
 • at håndtere dårlig/manglende prioritering
 • at sikre fokus på kerneopgaven
 • at øge succes raten i dine projekter
 • at lave holdbar planlægning
 • at minimere misforståelser i delegering
 • at håndtere mange opgaveskift og afbrydelser
 • at skabe overblik over styre mængder viden
 • at kunne tilegne dig viden hurtigere og bedre

Spar tid på at tilegne dig viden og kompetencer

Kravene til at arbejde effektivt er i de seneste år blevet endnu mere relevant. Der bliver stillet utrolig høje krav til den enkelte videns arbejde og mængden af viden og data der skal skabe overblik over stiger eksponentielt. Det betyder, at videns arbejderen er nødsaget til at fokusere på alle de teknikker der kan frigøre tid og energi. Det er bare sjældent at der er tid til at sætte sig ned og gennemtænke hvordan du skal gøre og derfor bliver ofte en lidt rodet omgang uden konsistens og holdbarhed i det system du udvikler. Der ligger et stort potentiale gemt i teknikker der gør dig i stand til at læse hurtigere uden at glemme, øge din evne til at huske hvad du læser og kunne omsætte dette til værdi.

Underviser

Ulrik Minet, Mads Brøbech, Kjeld Sørensen

Share This
UA-8832114-1