Optimer og forbedre dine metoder og skab øget værdi

Få nye og effektfulde projekt værktøjer

Optimer din projekt værktøjskasse

Uanset om du er letøvet, øvet eller specialist indenfor projekt ledelse og optimering, får du højt udbytte af vores træningsforløb. Vi tager afsæt i de konkrete opgaver, projekter og processer som du pt. arbejder med. Det betyder, at din træning bliver praktisk, målrettet og effektfuldt, og du vil hurtigt og effektivt kunne omsætte de nye værktøjer til værdi. For at sikre høj grad af anvendelse tilbyder vi 1:1 sparring og vejledning så du har mulighed for at få afklaret spørgsmål, misforståelser eller få flere vinkler på samme problemstilling. Vores træningsforløb er IKKE sammenlignelige med traditionelle projektledelses kurser.

%

Øg succesraten for jeres projekter med

Bliv en endnu dygtigere projektleder med praktisk træning

Som projektleder har du behov for at være mester i en lang række aktiviteter: Vurdering af opgaveomfang, estimering, planlægning, fremdrifts rapportetering og styring af en opgave. Du vil blive holdt op på leverancer, deres indhold og kvalitet, og du er dybt afhængig af andres opbakning og samarbejde. Derfor er interessenthåndtering og at kunne foretage forventningsafstemning en vigtig del af at styre et projekt.

Et træningsforløb vil sætte dig i stand til at få rammesat, planlægge og få støtte til dine opgaver og projekter. Dette gøres med et minimum af værktøjer, der er lette at forstå og anvende i praksis. Det skyldes vi fokuserer på at sikre opgave og resultatfokus fremfor formalia og et tung dokument-bureaukrati.

Vi anvender en metode som har en tilgang der er lig metode anvendt i Agile Scrum, hvor et mindre team faciliteres af en såkaldt Scrum Master. Du bliver ikke certificeret som Scrum Master. Metoden anvendes fordi den ikke  er afhængig af faste ressourceaftaler, som man er i Scrum, men kan fungere med løst tilknyttede personer, hvor aftaler træffes ad hoc.

Hvilke værktøjer skal der til ?

 • Styring af mindre projektgrupper, eller personer med en fælles opgave
 • Effektiv, praktisk og enkel værktøjskasse til styring af mindre teams
 • Række værktøjer til interessenthåndtering, vurdering af løsningsalternativer
 • Quick and dirty metode til forandringsledelse
 • Opstilling af en stærk business case
 • Kvalitet – Hvornår er vi i mål? Hvad er godt nok? Opstilling af accept kriterier
 • Interessenthåndtering
 • Risiko håndtering
 • Udestående-log
 • Nedbrydning i del-leverancer og aktiviteter
 • Styringsredskabet Backlog (kendt fra agile scrum)
 • Estimering (Delphi-metoden og relativ estimering)
 • Leveranceplan og nedbrydning i aktiviteter
 • Forventningsafstemning er andet og mere end blot accept kriterier for det enkelte krav i en kravspec; adgang til ressourcer, hvordan samarbejder vi, hvornår eskaleres, afstem løbende forventninger til såvel produkt som samarbejde og hvad-er-godt-nok?
 • Styring ved time-boxing
 • Feasibility study – værktøj til vurdering af løsningsalternativer

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få 3 tips til at arbejde mere effektivt…

 

Få e-bogen med det samme

 

* 3 EFFEKTIVE PRINCIPPER TIL AT ØGE TEAM EFFEKTIVITETEN

* Viden, værktøjer, tips, tricks og tilbud i nyhedsbrevet om effektivitet  

Tak for din tilmelding. Du skal lige bekræfte, før vi går i gang. Tjek din indbakke eller junk-folder for bekræftelses-mail.

Share This
UA-8832114-1